Otevřený dopis řediteli Oddělení přepravní kontroly DP hl. m. Prahy

21.09.2011 15:02

 

O co ve zkratce jde: Vstoupil jsem do metra, aniž bych si počkal na potvrzení SMS jízdenky - ta nakonec nedošla. Chytnul mě revizor a já následně pokutu reklamoval s doložením duplikátu SMS jízdenky. Vyhovění reklamaci bylo podmíněno doložením, že telefon je na moje jméno ... a tady začíná smrdět zakopaný pes. Snažím se z DPP dostat, jak to mám doložit a DPP mi neustále jen opakuje, že jsem nedoložil a mám smůlu.
..... Pokud se chcete pobavit, čtěte odspodu, jako emailovou komunikaci ....
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vážený pane řediteli,
 
oceňuji Vaši snahu mi vysvětlit, proč mi nemůžete vyhovět při reklamaci uložené přirážky a děkuji za Vaše stanovisko, které jsem nepožadoval.
Nechápu ovšem, proč jsem ani po třetím dotazu neobdržel odpověď na zcela jednoduchou otázku:
 
"Co je nedostatečné na potvrzení, které Vám zaslala moje firma?"
 
Byl jsem připraven vyžádat si nové potvrzení, splňující vaše požadavky a dokazující, že telefonní číslo bylo moje, ale vy buď nevíte co chcete, nebo mi to nejste ochotni sdělit.
Přirážku zaplatím, s tím jsem smířen - jsem si vědom, že jsem porušil pravidlo "Do metra vstup až s přijatou SMS jízdenkou" - a čas strávený komunikací s Vámi mě nakonec vyšel dráž než celá přirážka, ale zůstala ve mě nepříjemná pachuť a zkušenost s naprostou ignorancí a amatérstvím pracovníků Oddělení přepravní kontroly DPP.
 
Na závěr - moc Vás prosím, přestaňte používat pro komunikaci text ve vloženém souboru MS Word. Je to proti všem pravidlům a dobrým mravům elektronické komunikace. Pevně věřím, že najdete pracovníka, který dokáže text napsat do poštovního klienta přímo. Ono by se totiž mohlo stát, že Vám lidé budou odpovídat v TIFFech.
 
S pozdravem
 
Roman Hájek
================
E-mail: roman.hajek@gmail.com
Twt: @roman_hajek
Phone: (+420) 733 799 941
 

 

Historie komunikace:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Původní dopis, který pan ředitel zaslal v příloze zcela prázdného mailu, byl jen zopakováním toho předchozího.
 

Váš dopis zn./ ze dne                        Naše značka                                      Praha dne

                                                           100320-2/8-O                                    19.9.2011

 

Věc

 

Vymáhání pohledávky z přepravy č.j. 11107978

 

 

            Vážený pane,

 

            jak jste byl již informován, přirážka Vám byla dne 3.8.2011 uložena dle platných právních předpisů. Při kontrole jste se podle zjištění přepravního kontrolora neprokázal žádným jízdním dokladem. Tuto skutečnost, kterou uvedl přepravní kontrolor do zápisu o přepravní kontrole, jste stvrdil svým podpisem.  Dne 3.8.2011 jste písemně uloženou přirážku reklamoval a uvedl jste, že jste měl platnou SMS jízdenku. Ačkoliv lze dodatečně dokládat jízdenku vydanou na základě osobních údajů s platností na měsíc a delší období, naše společnost ve snaze objektivně celou záležitost posoudit, Vás vyzvala, abyste doložil, že jste majitelem Vámi uvedeného tel. čísla, ze kterého byla SMS jízdenka zaslána. Vy jste zaslal potvrzení, které považujeme za nedostatečné k tomu, aby bylo možné uloženou přirážku zrušit.

            Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., trvá na zaplacení uložené přirážky nadále, a to za podmínek uvedených v odpovědi ze dne 15.9.2011.

            Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím naší společnosti, nezbývá, než uplatnit své námitky u soudu, kam bude vymáhání přirážky předáno, nebude-li ve stanovené lhůtě uhrazena.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Ing. Blažek Petr

                                                                                              dopravní ředitel 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

omlouvám se, v datu kontroly jsem se spletla, stejně tak v lince, kde jste byl kontrolován.
Samozřejmě že Vaše kontrola proběhla na trase metra A, stanice Dejvická, 3.8.2011.

Váš email dám znovu k posouzení svým nadřízeným.

S pozdravem

Havlíková Vlasta
přepravní kontrola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážená paní Havlíková,

dovoluji si upozornit, že
- ke kontrole jízdních dokladů mé osoby nedošlo dne 10.7. (jak píšete
v předmětu této zprávy),
- nedošlo k ní ani v tramvaji č. 7 jak píšete v přiloženém souboru
word (řekněte prosím svým nadřízeným, že posílat text zprávy v souboru
word je vrcholem arogance)

Ujistěte se prosím, že zprávu jste chtěla opravdu zaslat mě a pokud
ano, uveďte prosím, co přesně nedostačovalo na potvrzení firmy
DIGITRADE, s.r.o.
Vaše zadání (přesněji zadání pana Vágnera) bylo, cituji: "dolože nám
tedy potvrzení Vašeho původního zaměstnavatele, že tel. číslo bylo
vedeno na Vaše jméno."
Toto potvrzení jsem bohužel neměl možnost vidět.

Ocenil bych pro další komunikaci, kdyby Vámi uváděná telefonní čísla
byla "někým obsluhována", protože bychom si ušetřili vzájemnou
písemnou komunikaci.
Nedovolal jsem se na Vaše číslo 296 193 129 ani na číslo pana Vágnera
296 193 132


Roman Hájek
================
E-mail: roman.hajek@gmail.com
Twt: @roman_hajek
Phone: (+420) 733 799 941

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko, které bylo ve wordvském dokumentu v prázdném mailu

 

Vážený pan
Hájek Roman
 
roman.hajek@gmail.com
 
Váš dopis zn./ze dne
 
Naše značka
100320-2/8-O
 
Praha dne
15.9.2011
 
Věc:
Přirážka k jízdnému - kontrola jízdních dokladů dne 10.7.2011 /čj.
 
Vážený pane,
 
potvrzení firmy Digi Trade s.r.o., které jste nám zaslal, není dostatečným dokladem
pro stornování nebo snížení uložené přirážky.
Ze Zápisu o Vaší kontrole vyplývá, že jste 3.8.2011 v tramvaji č. 7 žádnou jízdenku
neměl. Tuto skutečnost uvedl do Zápisu přepravní kontrolor jako důvod uložení přirážky a Vy
jste Zápis stvrdil svým podpisem.
Na zaplacení dlužné částky trváme i nadále. Sníženou částku ve výši Kč 724,- máte
možnost uhradit v prodloužené lhůtě do 14.10.2011 bankovním převodem na účet DP č.
20036-1930731349/0800 pod variabilním symbolem 11107978, V případě, že této možnosti
nevyužijete, budeme nuceni ve vymáhání dlužné částky již v její plné výši pokračovat i
nadále.
 
S pozdravem
 
Hocek Josef
vedoucí odboru
přepravní kontroly
 
Vyřizuje: Havlíková tel/fax: 296 193 129
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zde by měla být chybějící komunikace mezi DIGITRADE a DPP, kterou nemám bohužel k dispozici - DPP sice nějaké potvrzení obdrželo, ale co jim na něm vadilo jsem se nedozvěděl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážený pane Hájek,
 
dolože nám tedy potvrzení Vašeho původního zaměstnavatele, že tel. číslo bylo vedeno na Vaše jméno.
 

Miloš Vagner, DiS.
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
100320 - odd. Zabezpečení kontroly
adresa pracoviště:
Na Bojišti 1452/5, 120 00 Praha 2

t +420 296 193 132
e-mail 
VagnerM@dpp.cz
www.dpp.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pln nadšení z fungující komunikace se hned snažím splnit požadavky DPP

Dobrý den, 


děkuji za kladné vyřízení a akceptuji Váš požadavek na doložení vlastnictví telefonního čísla, nicméně to bude poněkud komplikovanější.
 
Do 4.8. bylo toto číslo vedeno u firmy DIGITRADE, s.r.o. - mého bývalého zaměstnavatele.
Od 4.8. je vedeno u mého současného zaměstnavatele (XXXX)
 
Vzhledem k tomu, že 3.8. byly číslo ještě majetkem DIGITRADE, s.r.o., stačilo by Vám potvrzení firmy DIGITRADE, že jde o moje číslo?
 
Děkuji za Vaše odpovědi
 
S pozdravem

Roman Hájek
================
Twt: @roman_hajek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zcela ulítlá odpověď, na kterou jsem sice reagoval, ale už mi nebylo dále odpovězeno. Paní Králová se neobtěžovala oslovením, zato alespoň nepoužila word.
Hezký příklad komunikace oddělení Komunikace :-)

 

Nelze přečíst.

Zdeňka Králová
odd. Komunikace
Dopravní podnik hl. m. Prahy

tel. 296 192 068

e-mail: kralova@dpp.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První vyjádření, které jsem dostal jako wordovský dokument v jinak prázdném mailu

 

Vážený pan
 
roman.hajek@gmail.com
 
Hájek Roman
 
Váš dopis zn./ ze dne
3.8.2011
 
Naše značka
100320-2/8-O
 
Praha dne
24.8.2011
 
Věc: Žádost o doložení telefonního čísla
 
Vážený pane,
 
abychom mohli posoudit Vaše odvolání proti přirážce k jízdnému, která Vám byla
uložena dne 3.8.2011 v souvislosti s výkonem přepravní kontroly v metru A, je nutné abyste
nám doložil potvrzení, že telefonní číslo ze kterého jste tento den odesílal požadavek o
SMS jízdenku je vedeno na Vaše jméno (postačující je např. vyúčtování od Vašeho
operátora). Scan tohoto potvrzení lze zaslat i na e-mailovou adresu VagnerM@dpp.cz, a to
nejpozději do 16.9.2011.
V případě, že od Vás ve stanoveném termínu neobdržíme žádnou zprávu, budeme
mít za to, že na dalším řešení této záležitosti již netrváte, a vymáhání dlužné částky bude
pokračovat i nadále.
 
S pozdravem
 
Hocek Josef
vedoucí odboru
přepravní kontroly
 
Vyřizuje: Vagner Miloš DiS., tel. 296 193 132

 

Zpět

Diskusní téma: Otevřený dopis řediteli Oddělení přepravní kontroly DP hl. m. Prahy

Datum 19.09.2021

Vložil Craigtrice

Titulek Inexpensive but professionalexotic massage in New Yourk

Odpovědět

[b][url=https://happy-ending.manhattan-massage.com/]happy massage ending[/url][/b]


Good day .

Top craftsmen at the present time worth its weight in gold , in this regard prices for Thai massage in Manhattan Beach rather expensive . In our SPA you can find out all the beauty useful procedure practically for nothing .

Relaxing massage of the whole body positive affects all without exception systems and organs our body:

o Muscles and Joints - improved mobility , you will recover faster after a visual load, elimination of lactic acid and recovery from exercise
o Skin - activates flow blood, occurs saturation oxygen
o Vessels - getting rid of edema , normalizing the cardiovascular system and relieving anemia
o Nervous system - improve mood , headaches go away , improve health, relief from headaches and spasms , relieve nervous tension and improve well-being .
Swedish massage more important in case losing weight and getting rid of c ellulite.
The Luxurious Classic massage in Ditmars waiting customer here.

o Impressive variety options massage techniques
o Sessions Hardware - vibration full body massage from 1 hour
Offer all of you , visit the site and learn all methods of massage personally.

Datum 04.09.2021

Vložil navalnyWoorous

Titulek Умное голосование полиция

Odpovědět

Сегодня Алексей Навальный пребывает в тюрьме, и его собственное политическое движение заявлено "противозаконна", потому оно не имеет права действовать в России.
Значение представленной стратегии подрезать крылья власти Путина и его партии, а абсолютно не заручиться успех какого либо другого общественно-политического движения.
А ряд его последователей приехал в другую страну, и они конечно все еще работают над списками умного голосования на грядущих выборах.
Скажем, когда у коммуниста намного больше шансов победить избирательный округ, следует отдать голос за него, если вы лично этого не жаждете.
По сути своей "Умног голосование" сегодня это политическая стратегия, изобретена российским внесистемным политическим деятелем Алексеем Навальным как средство борьбы с "Единой Россией" умного голосования, проголосовать за главного оппонента кандидата "Единой России" во многих одномандатных округах везде по стране, вне зависимости от общественно-политической принадлежности и взглядов этого соперника.


[url=https://navalny-team.com/]полиция приходит домой к участникам умного голосования[/url]

Datum 29.07.2021

Vložil Oduvan4ikCona

Titulek Oduvan4ikCona Down

Odpovědět

Error 523 [url=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error]origin is unreachable[/url]

Datum 21.07.2021

Vložil EROWoorous

Titulek Best Spa happy ending in New Yourk

Odpovědět

We work in NYC. Beauties Madeline -
[url=https://best.manhattan-massage.com]best massage sex[/url]

Datum 12.07.2021

Vložil EROWoorous

Titulek Best room erotic in Manhattan

Odpovědět

We work in NJ. Beauties Amber -
[url=https://body-rub.manhattan-massage.com]body rubs long island[/url]

Datum 08.07.2021

Vložil VeronikaCona

Titulek VeronikaCona Not

Odpovědět

Error 523 [url=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error]origin is unreachable[\url]

Datum 27.03.2021

Vložil incink

Titulek инвестирование в загородную недвижимость

Odpovědět

[url=https://flipping-housess.com/viza-investora-v-ssha/]eb 5 виза инвестора сша[/url]
Корпорация работает с покупкой активов недвижимости, давая шанс одним избавляться от долговых обязательств, а прочим успешно заработать на всем этом.
Компания всегда предлагает вам лично соучастие в данном деле. Флиппинг на данный момент это не просто вклад финансов, а удобный случай удвоить собственный стартовый капитал во много раз.
Перепродажа жилья - перечисленное -это бизнес затем чтобы получить успеха необходимы: смекалка, знания и составление плана .
Флиппинг-вкладчик капитала время от времени покупает дома, а потом реализовывает их с намерением извлечения выгоды. С тем чтобы жилплощадь числилось активом, его надлежит приобретать с намерением быстро перепродать. Промежуток времени между приобретением и перепродажей зачастую образует от пары месяцев и до одного года.
Почему люди инвестируют данную сферу ? Одна из них, почему некоторые любят флиппинг, - это конечно шанс получения выгоды. Если собственность приобретается и ремонтируется по довольно низкой цене, а перепродается по намного более очень высокой стоимости.

[url=https://vovk.com/index.php?action=https://flipping-housess.com]секреты инвестирования в недвижимость[/url]

Datum 22.03.2021

Vložil Georgeber

Titulek обязанности частного детектива

Odpovědět

Наше официальное детективное агентство трудится, для того чтобы найти информацию и доказательства, которые клиенту или заказчику необходимы, затем чтобы уберечь свою семью, свою деятельность или свой бизнес. Детективное агенство готово предоставить вам системные, лучшие, результативные, экономичные, эффективные, комплексные и действенные услуги по расследованию.
Когда лично вы полагаете, что вы нуждаетесь в услугах частного детектива, то, вероятно, столкнулись с серьезной личной или деловой неприятностью, а значит вам поможет детектив.
Наша дело - превзойти ваши собственные ожидания и дать всем вам лучшие решения проблем. Мы предлагаем результативные решения, помогающие всем вам узнать решения на все ваши непростые вопросы.Наша команда помогает разыскать любую информацию, нужную для доказательства в суде, пропавшего без вести, поиска либо решения остальных проблем, с какими вы непременно встречаетесь. Наша команда частных сыщиков - это абсолютно не то, что вы непременно наблюдаете в кинокартинах. Частный детектив обладает практическим опытом, жизненным опытом, профессиональным опытом, опытом, навыком и знаем, каким способом сыскать сведения, необходимую для вашей определенной ситуации. Прямо сегодня мы решим вашу задачу. Только созвонитесь с частным детективом и сотрудники нашей фирмы поможем вам лично.

[url=https://частный-детектив-самара.рф]частный детектив рф[/url]

Datum 07.03.2021

Vložil SVSincink

Titulek очистка канализации гидродинамическим способом

Odpovědět

Некоторые из скважин со временем проведения восстановительного комплекса процедур имеют возможность быть снова введены в текущую эксплуатацию. Тем более что цена подобных работ в десятки раз ниже суммы непосредственных сооружений.
Гарантировано повышение сбыта водозаборной скважины не менее 30 процентов от существующего на момент запуска выполненных работ.

В 80% случаях скважины восстанавливаются до первоначальных данных при внедрении в использование скважины, что по праву считается альтернативой производства буровых работ новой скважины.

Наши сотрудники компания по Очистке Чаш Градилен и Ремонту водозаборных скважин предлагаем свои услуги всем, как частным так и общественным органам.

SpecVodService : [url=https://svs-samara.ru/skvazhiny/remont-vodozabornyh-skvazhin/]подземный ремонт скважин[/url]

Datum 06.03.2021

Vložil ecoTus

Titulek Нужно мастерим Купить септик для дома

Odpovědět

[b][url=https://eco-corporation.ru]Купить септик дачу цена[/url][/b]

Автономная канализация цена под ключ-это сегодня наш профиль
Автономная канализация - наиболее востребованная часть технических коммуникаций
Всем известно, что профессионализм - это сегодня наиболее важное
Высококачественное сопровождение
Большой уровень производства септиков