Otevřený dopis řediteli Oddělení přepravní kontroly DP hl. m. Prahy

21.09.2011 15:02

 

O co ve zkratce jde: Vstoupil jsem do metra, aniž bych si počkal na potvrzení SMS jízdenky - ta nakonec nedošla. Chytnul mě revizor a já následně pokutu reklamoval s doložením duplikátu SMS jízdenky. Vyhovění reklamaci bylo podmíněno doložením, že telefon je na moje jméno ... a tady začíná smrdět zakopaný pes. Snažím se z DPP dostat, jak to mám doložit a DPP mi neustále jen opakuje, že jsem nedoložil a mám smůlu.
..... Pokud se chcete pobavit, čtěte odspodu, jako emailovou komunikaci ....
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Vážený pane řediteli,
 
oceňuji Vaši snahu mi vysvětlit, proč mi nemůžete vyhovět při reklamaci uložené přirážky a děkuji za Vaše stanovisko, které jsem nepožadoval.
Nechápu ovšem, proč jsem ani po třetím dotazu neobdržel odpověď na zcela jednoduchou otázku:
 
"Co je nedostatečné na potvrzení, které Vám zaslala moje firma?"
 
Byl jsem připraven vyžádat si nové potvrzení, splňující vaše požadavky a dokazující, že telefonní číslo bylo moje, ale vy buď nevíte co chcete, nebo mi to nejste ochotni sdělit.
Přirážku zaplatím, s tím jsem smířen - jsem si vědom, že jsem porušil pravidlo "Do metra vstup až s přijatou SMS jízdenkou" - a čas strávený komunikací s Vámi mě nakonec vyšel dráž než celá přirážka, ale zůstala ve mě nepříjemná pachuť a zkušenost s naprostou ignorancí a amatérstvím pracovníků Oddělení přepravní kontroly DPP.
 
Na závěr - moc Vás prosím, přestaňte používat pro komunikaci text ve vloženém souboru MS Word. Je to proti všem pravidlům a dobrým mravům elektronické komunikace. Pevně věřím, že najdete pracovníka, který dokáže text napsat do poštovního klienta přímo. Ono by se totiž mohlo stát, že Vám lidé budou odpovídat v TIFFech.
 
S pozdravem
 
Roman Hájek
================
E-mail: roman.hajek@gmail.com
Twt: @roman_hajek
Phone: (+420) 733 799 941
 

 

Historie komunikace:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Původní dopis, který pan ředitel zaslal v příloze zcela prázdného mailu, byl jen zopakováním toho předchozího.
 

Váš dopis zn./ ze dne                        Naše značka                                      Praha dne

                                                           100320-2/8-O                                    19.9.2011

 

Věc

 

Vymáhání pohledávky z přepravy č.j. 11107978

 

 

            Vážený pane,

 

            jak jste byl již informován, přirážka Vám byla dne 3.8.2011 uložena dle platných právních předpisů. Při kontrole jste se podle zjištění přepravního kontrolora neprokázal žádným jízdním dokladem. Tuto skutečnost, kterou uvedl přepravní kontrolor do zápisu o přepravní kontrole, jste stvrdil svým podpisem.  Dne 3.8.2011 jste písemně uloženou přirážku reklamoval a uvedl jste, že jste měl platnou SMS jízdenku. Ačkoliv lze dodatečně dokládat jízdenku vydanou na základě osobních údajů s platností na měsíc a delší období, naše společnost ve snaze objektivně celou záležitost posoudit, Vás vyzvala, abyste doložil, že jste majitelem Vámi uvedeného tel. čísla, ze kterého byla SMS jízdenka zaslána. Vy jste zaslal potvrzení, které považujeme za nedostatečné k tomu, aby bylo možné uloženou přirážku zrušit.

            Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., trvá na zaplacení uložené přirážky nadále, a to za podmínek uvedených v odpovědi ze dne 15.9.2011.

            Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím naší společnosti, nezbývá, než uplatnit své námitky u soudu, kam bude vymáhání přirážky předáno, nebude-li ve stanovené lhůtě uhrazena.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

                                                                                              Ing. Blažek Petr

                                                                                              dopravní ředitel 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

omlouvám se, v datu kontroly jsem se spletla, stejně tak v lince, kde jste byl kontrolován.
Samozřejmě že Vaše kontrola proběhla na trase metra A, stanice Dejvická, 3.8.2011.

Váš email dám znovu k posouzení svým nadřízeným.

S pozdravem

Havlíková Vlasta
přepravní kontrola

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážená paní Havlíková,

dovoluji si upozornit, že
- ke kontrole jízdních dokladů mé osoby nedošlo dne 10.7. (jak píšete
v předmětu této zprávy),
- nedošlo k ní ani v tramvaji č. 7 jak píšete v přiloženém souboru
word (řekněte prosím svým nadřízeným, že posílat text zprávy v souboru
word je vrcholem arogance)

Ujistěte se prosím, že zprávu jste chtěla opravdu zaslat mě a pokud
ano, uveďte prosím, co přesně nedostačovalo na potvrzení firmy
DIGITRADE, s.r.o.
Vaše zadání (přesněji zadání pana Vágnera) bylo, cituji: "dolože nám
tedy potvrzení Vašeho původního zaměstnavatele, že tel. číslo bylo
vedeno na Vaše jméno."
Toto potvrzení jsem bohužel neměl možnost vidět.

Ocenil bych pro další komunikaci, kdyby Vámi uváděná telefonní čísla
byla "někým obsluhována", protože bychom si ušetřili vzájemnou
písemnou komunikaci.
Nedovolal jsem se na Vaše číslo 296 193 129 ani na číslo pana Vágnera
296 193 132


Roman Hájek
================
E-mail: roman.hajek@gmail.com
Twt: @roman_hajek
Phone: (+420) 733 799 941

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanovisko, které bylo ve wordvském dokumentu v prázdném mailu

 

Vážený pan
Hájek Roman
 
roman.hajek@gmail.com
 
Váš dopis zn./ze dne
 
Naše značka
100320-2/8-O
 
Praha dne
15.9.2011
 
Věc:
Přirážka k jízdnému - kontrola jízdních dokladů dne 10.7.2011 /čj.
 
Vážený pane,
 
potvrzení firmy Digi Trade s.r.o., které jste nám zaslal, není dostatečným dokladem
pro stornování nebo snížení uložené přirážky.
Ze Zápisu o Vaší kontrole vyplývá, že jste 3.8.2011 v tramvaji č. 7 žádnou jízdenku
neměl. Tuto skutečnost uvedl do Zápisu přepravní kontrolor jako důvod uložení přirážky a Vy
jste Zápis stvrdil svým podpisem.
Na zaplacení dlužné částky trváme i nadále. Sníženou částku ve výši Kč 724,- máte
možnost uhradit v prodloužené lhůtě do 14.10.2011 bankovním převodem na účet DP č.
20036-1930731349/0800 pod variabilním symbolem 11107978, V případě, že této možnosti
nevyužijete, budeme nuceni ve vymáhání dlužné částky již v její plné výši pokračovat i
nadále.
 
S pozdravem
 
Hocek Josef
vedoucí odboru
přepravní kontroly
 
Vyřizuje: Havlíková tel/fax: 296 193 129
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zde by měla být chybějící komunikace mezi DIGITRADE a DPP, kterou nemám bohužel k dispozici - DPP sice nějaké potvrzení obdrželo, ale co jim na něm vadilo jsem se nedozvěděl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vážený pane Hájek,
 
dolože nám tedy potvrzení Vašeho původního zaměstnavatele, že tel. číslo bylo vedeno na Vaše jméno.
 

Miloš Vagner, DiS.
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
100320 - odd. Zabezpečení kontroly
adresa pracoviště:
Na Bojišti 1452/5, 120 00 Praha 2

t +420 296 193 132
e-mail 
VagnerM@dpp.cz
www.dpp.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pln nadšení z fungující komunikace se hned snažím splnit požadavky DPP

Dobrý den, 


děkuji za kladné vyřízení a akceptuji Váš požadavek na doložení vlastnictví telefonního čísla, nicméně to bude poněkud komplikovanější.
 
Do 4.8. bylo toto číslo vedeno u firmy DIGITRADE, s.r.o. - mého bývalého zaměstnavatele.
Od 4.8. je vedeno u mého současného zaměstnavatele (XXXX)
 
Vzhledem k tomu, že 3.8. byly číslo ještě majetkem DIGITRADE, s.r.o., stačilo by Vám potvrzení firmy DIGITRADE, že jde o moje číslo?
 
Děkuji za Vaše odpovědi
 
S pozdravem

Roman Hájek
================
Twt: @roman_hajek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zcela ulítlá odpověď, na kterou jsem sice reagoval, ale už mi nebylo dále odpovězeno. Paní Králová se neobtěžovala oslovením, zato alespoň nepoužila word.
Hezký příklad komunikace oddělení Komunikace :-)

 

Nelze přečíst.

Zdeňka Králová
odd. Komunikace
Dopravní podnik hl. m. Prahy

tel. 296 192 068

e-mail: kralova@dpp.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První vyjádření, které jsem dostal jako wordovský dokument v jinak prázdném mailu

 

Vážený pan
 
roman.hajek@gmail.com
 
Hájek Roman
 
Váš dopis zn./ ze dne
3.8.2011
 
Naše značka
100320-2/8-O
 
Praha dne
24.8.2011
 
Věc: Žádost o doložení telefonního čísla
 
Vážený pane,
 
abychom mohli posoudit Vaše odvolání proti přirážce k jízdnému, která Vám byla
uložena dne 3.8.2011 v souvislosti s výkonem přepravní kontroly v metru A, je nutné abyste
nám doložil potvrzení, že telefonní číslo ze kterého jste tento den odesílal požadavek o
SMS jízdenku je vedeno na Vaše jméno (postačující je např. vyúčtování od Vašeho
operátora). Scan tohoto potvrzení lze zaslat i na e-mailovou adresu VagnerM@dpp.cz, a to
nejpozději do 16.9.2011.
V případě, že od Vás ve stanoveném termínu neobdržíme žádnou zprávu, budeme
mít za to, že na dalším řešení této záležitosti již netrváte, a vymáhání dlužné částky bude
pokračovat i nadále.
 
S pozdravem
 
Hocek Josef
vedoucí odboru
přepravní kontroly
 
Vyřizuje: Vagner Miloš DiS., tel. 296 193 132

 

Zpět

Diskusní téma: Otevřený dopis řediteli Oddělení přepravní kontroly DP hl. m. Prahy

Datum 06.06.2018

Vložil Albertvaf

Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovědět

The men's prostate is central to the portion of a male's the reproductive system. It secretes fluids that help the transportation and activation of sperm. The prostate related is found just in front of the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related symptom in men younger than 55 years of age. Infections of the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of kinds of prostate infection. It is a result of bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by utilizing antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of the particular defect inside the gland as well as the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be caused by trauma to the urinary tract or by infections via other regions of the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect then the use antibiotics and NSAIDs to deal with the redness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine what causes these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a suitable weight loss program is important. These are some from the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for general health and it will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations each week will help to prevent prostate type of cancer.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef a week will increase the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to make certain sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most critical measure to consider to ensure a proper prostate is always to go for regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you must opt for prostate examination at least one time a year.

Datum 15.05.2015

Vložil xy

Titulek xy

Odpovědět

Po precteni tohoto clanku, mam pocit, ze uderit revizora pesti je naprosto legitimni zalezitost :-)

Datum 03.11.2014

Vložil Cestujici

Titulek DPP

Odpovědět

Vystizne a zkusenost s DPP bohuzel neni prekvapujcici a vypovida o strategiich a jednani "zastoupeni" DPP. Staci se podivat na ksichty vedeni a poznate charakter, tudiz nelze ocekavat fer play.. Vypovidajici ksichty zkrachovalcu a ubozaku (jak z rad STB) si dnes "hraji" na revizory s mestkou policii za zadkem (ktera by mela resit dulezitejsi zalezitosti..). Nechapu proc namisto plytvani prostredky a buzerace spoluobcanu, se u nas nezaridi system na urovni jako v Britanii. Vsak kauza Open Card vypovida za vse..

Datum 23.09.2014

Vložil Nikola Binderova

Titulek pokuta

Odpovědět

Dobry den jmenuji se Nikola Ilyk Binderova.Pisu Vam ohledne pokuty ,kterou jsem dostala 18/9 2014.
Nastoupila jsem v Praze na Geologicke do tramvaje,chytla jsem se drzadla achtela jsem si sahnout do kabelky pro penezenk,ve ktere jsem mela jizdenku,tu jsem si chtela oznacit.Drive vsak nez jsem ji stihla vyndat si predemne stoupl p revizor :8368/864 (8G4)a chtel po mne oznacenou jizdenku,kterou ja jsem samozdrejme nemela cas oznacit.
Dle meho nazoruby mel mit kazdy cestujici ,alespon 10sec.po nastupu cas na vyndani jizdenky.
Ja jsem to nestihla,protoze pan revizor mi okamzite po svem nastupu stoupl do cesty. ( zadni cast tramvaje )Zacel vymahat muj OP.Pote co me muj muz branil,s tim ze jsem ani nemela cas jizdenku oznacit,uvedeny pan revizor rekl zavola PCR.
Nevidim duvod proc bych mela tuto pokutu platit,vzhledem k tomu,ze jsem radna obcanka CR,nikdy jsem s timto nemela zadny problem a jizdenku jsem zakoupenou ,ale byla jsem zastavena v oznaceni.
Zadam Vam timto ,aby jste me sprotili povinnosti platit tuto nesmyslnou pokutu.
Dekuji za pochopeni a take za odpoved
Ilyk Binderova