Blamáž s procenty není největší problém (kromě konce světa)

24.11.2012 12:02

 

Problém s procenty není jediný

Ministerstvo vnitra si svojí mediálně vděčnou chybou v počítání s procenty zadělalo na ostudu. To si včera všimlo i malé dítě.
Co už ale trochu uniká, resp. je ve stínu snadno uchopitelné chyby s procenty, je vyjádření matematiků z KohoVolit.eu.
 
Podle jejich počtů je evidentní, že náhodně vybrané vzorky nebyly vůbec vybrány náhodně. Jak uvádí např. zde, je šance (u Jany bobošíkové), že oba vzorky byly vybrány a následně vyhodnoceny úplně stejně, astronomicky malá, je to přesně 1:1 238 892 476.
 
Lidsky řečeno, s pravděpodobností hraničící s jistotou, nejméně jeden ze vzorků nebyl vůbec vybrán náhodně, tedy není reprezentativní a nelze podle něj provést krácení hlasů.
 
Lze jen spekulovat, zda šlo o úmysl (všimněme si na první pohled vyšší chybovosti ve většině druhých vzorků) nebo o nedbalost - (Brigádník si pojem náhodný výběr vyložil tak, že z prostředka stohu podpisů sebral několik archů za sebou a prohlásil je náhodným výběrem.)
 
Tento "statistický důkaz" postačuje ke zpochybnění celého procesu vyhodnocování podpisů. Jen soudce se znalostmi na úrovni pánů z MV by si toho nevšiml. 
Mimochodem, ještě více na okraj, ani aritmetický průměr není správným postupem, procentuelní zastoupení by se mělo průměrovat geometricky. V těchto malých číslech je to téměř zanedbatelné, ale pokud by měl rozhodnout jediný hlas....
 

A důsledky? - dosud nedoceněné. 

- Vyřazení kandidátů soudně napadnou vyřazení kandidáti = průtahy
- Nevyřazení kandidátů soudně napadnou nevyřazení kandidáti = průtahy
- cokoliv jiného soudně napadnou v podstatě všichni....
 
Do celé věci by mohl jasno vnést soud tím, že hlasy do posledního přepočte. Bůh ví, co nás to bude stát. Dosavadní počítání stálo vnitro přes 9 mil. Kč.
 
V každém případě nás čeká odklad volby hlavy státu, pokud se nestane zázrak, nebo nenastane konec světa.
 
Zpět